Η A CERT Α.Ε. είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ), με το
υπ’ αριθμό 307 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης
κατά ISO/IEC 17065.

  • Ως Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.