GreekEnglish (United Kingdom)
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 13:51

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση
των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017......

 

Σε ποιους απευθύνεται:
Στους υπεύθυνους εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO/IEC 17025 σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων καθώς και σε όσους διενεργούν δοκιμές ή διακριβώσεις (Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Τεχνολόγους Τροφίμων κ.α).   


Ακολουθούμενη μεθοδολογία:
Η προσέγγιση των πτυχών του θέματος του σεμιναρίου γίνεται βασισμένη στην παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων (case studies).


Μορφή διδασκαλίας:
Το σεμινάριο παρέχεται σε φυσική αίθουσα (με εκπαιδευτή).

 

Αναλυτικό πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις αλλαγές του προτύπου σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση του 2005 με έμφαση στη μετρολογική ιχνηλασιμότητα τις απαιτήσεις  διεργασιών, τους κανόνες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με βάση την αποτίμησης της αβεβαιότητας των μετρήσεων καθώς και την αξιολόγηση της διακινδύνευσης.

ΗΜΕΡΑ 1η

ΩΡΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

9:30- 10:15

Σκιαγράφηση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 – Σύγκριση με την το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017

10:15-11:00

Όροι και ορισμοί εννοιών

Γενικές απαιτήσεις – Αμεροληψία - Εμπιστευτικότητα

11:00-11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.30-12:15

Απαιτήσεις σε πόρους-προσωπικό

12:15-13:00

Εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες

Εξοπλισμός

Έλεγχος δεδομένων και διαχείριση πληροφοριών

 

13:00-13:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:30-14:15

Μετρολογική ιχνηλασιμότητα

14:15-15:00

Προϊόντα και υπηρεσίες προερχόμενα από εξωτερικά μέρη

15.00-15:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30-16:15

Απαιτήσεις διεργασιών -Ανασκόπηση αιτημάτων προσφορών και συμβάσεων

Επιλογή, επαλήθευση και επικύρωση μεθόδων

16:15-17:00

Δειγματοληψία- Μεταχείριση αντικειμένων δοκιμής και διακρίβωσης-Τεχνικά αρχεία

 

ΗΜΕΡΑ 2η

 

ΩΡΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

9:30- 10:15

Διασφάλιση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων

10:15-11:00

Αποτίμηση της αβεβαιότητας –Κανόνες απόφασης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με όρια

11:00-11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.30-12:15

Εκθέσεις αποτελεσμάτων – Ειδικές απαιτήσεις

12:15-13:00

Απαιτήσεις συστήματος διαχείρισης – Παράπονα - Μη συμμορφούμενο έργο-Βελτίωση - Εσωτερικές επιθεωρήσεις-Ανασκόπηση από τη Διοίκηση

13:00-13:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:30-14:15

Ανάλυση διακινδύνευσης  -Ενέργειες αντιμετώπισης απειλών και αξιοποίησης ευκαιριών

14:15-15:00

Ανάλυση διακινδύνευσης στις εργαστηριακές δραστηριότητες

15.00-15:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30-16:45

Ανάλυση διακινδύνευσης – case studies

16:45-17:00

Σχεδιασμός της μετάβασης στη νέα έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017

 

Διάρκεια:
Δύο (2) ημέρες.


Ημερομηνίες υλοποίησης:
21.09.19 – 22.09.19 / Αθήνα
28.09.19 – 29.09.19 / Θεσσαλονίκη.


Εκπαιδευτής:
Δρ Ευαγγελή Μπίλλα, Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ, 1989). Διδάκτωρ του Institut National Agronomique Paris-Grignon (INA P-G), Γαλλία (1994). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διασφάλιση Ποιότητας (ΕΑΠ, 2015).  Ερευνήτρια σε θέματα Χημικής Μετρολογίας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (1994-2000). Το 2000 διορίζεται ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στη Χημειομετρία, Χημική Μετρολογία στο Γενικό Χημείο του Κράτους και από το 2014 προΐσταται του Τμήματος Σχεδιασμού και Ποιότητας.  Αξιολογήτρια του ΕΣΥΔ.


Τόπος υλοποίησης:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη.


Κόστος παρακολούθησης:

  • 310 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται:

  • Βεβαίωση Παρακολούθησης από την Α CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Α.Ε., και
  • Coffee breaks.

Παρέχεται έκπτωση 20%: Σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που ήδη πιστοποιούνται από την Α CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Α.Ε., στα μέλη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD), καθώς και σε ομαδικές συμμετοχές από την ίδια επιχείρηση, φοιτητές και ανέργους.

Η Αίτηση Συμμετοχής υποβάλλεται το αργότερο μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.   ή στο Fax: 2310 210417. Η εξόφληση του κόστους συμμετοχής τρεις (3) εργάσιμες  ημέρες πριν από την  έναρξη του προγράμματος είναι προαπαιτούμενο για  τη συμμετοχή σας σε αυτό κατόπιν οδηγιών που αποστέλλονται στον αιτούντα μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.

H A CERT διατηρεί το δικαίωμα αναβολής ή ακύρωσης καθώς και αλλαγής του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.