Πιστοποίηση

Υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας

GR-BIO-05_en9_copyΗ Α CERT Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/848 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής. Ο Οργανισμός μας πιστοποιεί προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής του πρωτογενή τομέα, προϊόντα μεταποίησης, αλλά και εισαγόμενα προϊόντα βιολογικής παραγωγής από τρίτες χώρες.

Για τον έλεγχο των προϊόντων και της παραγωγικής διαδικασίας η Α CERT A.E. έχει στελεχώσει το τμήμα της με γεωτεχνικούς που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική κατάρτιση σε επιθεωρήσεις σύμφωνα  με τον Κανονισμό. Επίσης, εκπαιδεύει κατάλληλα τους συνεργάτες της στη διαδικασία επιθεώρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

Στελέχη της εταιρίας αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός αλλά και να παρουσιάσουν την Α CERT Α.Ε., σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η A CERT A.E. προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 2018/848 σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται στη λήψη σχετικής άδειας από την αρμόδια κρατική αρχή.

πίσω στην αρχή